Carla omschrijft zichzelf als een ‘familiemens’. Ze heeft hart voor haar eigen familie en ziet familie als het belangrijkste wat er is. Een sterke bloedband is er al en die kun je gebruiken als basis om te doen wat je moet doen.

In september 2009 werd Carla oma van een prachtige kleindochter: Sterre. Met regelmaat kwam ze een dagje naar Carla toe. In eerste instantie als verlichting voor de dochter van Carla, maar het is uiteindelijk uitgegroeid tot een pleegzorgplaatsing. Sterre woont nog steeds bij haar oma en dit zal voorlopig ook zo blijven. Het bleef niet bij deze plaatsing. Deanté, de oudste kleinzoon van Carla en de halfbroer van Sterre, heeft ook bij oma gewoond. Na een half jaar is hij doorgeplaatst naar een instelling, omdat Deanté meer zorg nodig had die in een thuissituatie niet te bieden is. Carla kijkt voldaan en dankbaar terug op het moment dat hij eindelijk de zorg, ondersteuning en begeleiding kreeg die hij nodig had. Regelmatig komt Deanté een paar dagen langs bij oma. Carla: “Ze zien mijn huis als thuis. Dat vind ik de bevestiging om door te gaan met waar ik mee bezig ben!”

Nog een derde kleinkind heeft bij oma gewoond. Dit was ter overbrugging tussen twee pleeggezinnen in. Hij komt nog weleens een middagje spelen wanneer hij bij z’n moeder is. Carla: “Hij woont nu in een fantastisch pleeggezin! Ik ben blij dat hij goed terecht is gekomen! Ik zie nu tenminste een vrolijk jongetje met lachende ogen.”

Carla is één van de netwerkpleeggrootouders die het pleegzorgbestand van Juvent rijk is. Carla ervaart een grote steun aan de hulp die Juvent biedt. Wanneer Carla pleegzorg op een lokale markt zou moeten promoten, zou ze iedereen dezelfde boodschap op het hart willen drukken: “Help mee om kinderen een veilige thuishaven te bieden in een gezin, want dat is zo belangrijk!” Daarnaast realiseert Carla zich dat je jezelf goed moet laten informeren over wat het pleegouderschap inhoudt. De kinderen gaan niet voor niets het huis uit. Het rugzakje dat ze bij zich hebben kan zwaar zijn, maar je krijgt er zoveel voor terug! Carla: “De buitenwereld bemoeit zich er soms mee alsof ze het allemaal zo goed weten.” Iets feller vervolgt ze: “Hier moet je boven kunnen staan. Laat jezelf er niet door belemmeren om je hart te volgen! Als je weet dat je het aan kan, moet je het gewoon doen!”

Dit interview verscheen eerder in de PM Special (2014)