Juvent gelooft in de kracht van het gezin en probeert kinderen zoveel mogelijk thuis op te laten groeien. Maar soms kan een kind om verschillende redenen voor kortere of langere tijd niet thuis wonen. Juvent helpt kinderen, zowel normaal begaafd als met een licht verstandelijke beperking, en hun ouders bij het vinden van een pleeggezin. Een kind kan bij dit pleeggezin op een geborgen plek rekenen. Voor korte tijd, alleen voor in de weekenden of totdat het kind 18 jaar is.

Wij zijn Juvent!

Juvent biedt jeugdhulp aan kinderen tot 23 jaar, in elke fase van hun leven. Kinderen die te maken hebben met gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen of problemen van psychiatrische aard zijn bij Juvent aan het juiste adres. Ook kinderen met een licht verstandelijke beperking kunnen rekenen op onze hulp.