Cliëntenraad

Jouw mening kan je geven via de onafhankelijke cliëntenraad. Je kunt ons attenderen op zaken die niet of wel goed lopen en waaraan onze aandacht geschonken dient te worden. Voor een deel komt de benodigde informatie uit onze eigen ervaringspraktijk. Maar ook kennis en ervaring van andere pleegouders is van belang voor ons.

Pleegouderraad

Voor ons is het belangrijk dat pleegouders actief meedenken en meepraten over het pleegzorgbeleid, de hulp aan pleegkinderen en de begeleiding van pleegouders. Daarvoor heeft Juvent een pleegouderraad (POR) waarin pleegouders zitten die de gemeenschappelijke belangen van pleeggezinnen behartigen.

Tevredenheidsonderzoek

Ben je tevreden? Zou je de hulpverlening of begeleiding van Juvent aanbevelen aan anderen? Kan het beter? Met enige regelmaat stellen wij dit soort vragen aan onze pleegouders en cliënten. Dit doen wij middels het tevredenheidsonderzoek.

Niet tevreden?

De medezeggenschapsorganen gaan niet in op persoonlijke situaties. Ben je niet tevreden over onze handelwijze of de kwaliteit van onze zorg? Lees dan in onze klachtenregeling wat je kunt doen.

Ga naar…