Cliëntenraad

Uw mening kunt u geven via de onafhankelijke cliëntenraad. U kunt ons attenderen op zaken die niet of wel goed lopen en waaraan volgens u aandacht aan geschonken dient te worden. Voor een deel komt de benodigde informatie uit onze eigen ervaringspraktijk. Maar ook kennis en ervaring van andere pleegouders is van belang voor ons.

Tevredenheidsonderzoek

Bent u tevreden? Zou u de hulpverlening of begeleiding van Juvent aanbevelen aan anderen? Kan het beter? Met enige regelmaat stellen wij dit soort vragen aan onze pleegouders en cliënten. Dit doen wij middels het tevredenheidsonderzoek.

Niet tevreden?

De medezeggenschapsorganen gaan niet in op persoonlijke situaties. Bent u niet tevreden over onze handelwijze of de kwaliteit van onze zorg? Lees dan in onze klachtenregeling wat u kunt doen.

Ga naar…