Juvent Academie

Juvent zorgt er met de Juvent Academie voor dat de pleegzorgprofessionals opgeleid blijven. Op deze manier kunnen zij jou goed begeleiden. Heb je behoefte aan aanvullende kennis? Geef dit dan aan bij jouw pleegzorgbegeleider. Bij specifieke problematiek of een trainingsprogramma kun je bij de gemeente terecht.

Trainingen voor pleegouders

Onze gedragsdeskundigen of pleegzorgbegeleiders bieden regelmatig trainingen aan voor pleegouders. De trainingen bestaan uit verschillende thema’s. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, hechting, intervisiebijeenkomsten of Triple P. Kijk voor actuele trainingen en data in onze agenda.

Triple P

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Meerdere keren per jaar vinden deze trainingen individueel of in groepsbijeenkomsten (niveau 4 en 5) binnen Juvent plaats. De trainingen bieden (pleeg)ouders van kinderen tussen de 4 en 12 jaar advies en steun op maat. Van antwoord op algemene opvoedvragen tot hulp voor ouders van kinderen met ernstige gedragsproblemen.

Safer Caring

Safer Caring is de nieuwe benaderingswijze voor pleegzorg in Zeeland en helpt alle betrokkenen bij pleegkinderen om te gaan met risico’s in de dagelijkse praktijk. Het is een methode waarin het werken aan een veilige leefomgeving voor pleegkinderen en voorkómen van secundaire traumatisering bij pleeg­ouders en pleegzorgbegeleiders centraal staan. Hierdoor worden de risico’s kleiner op voortijdige beëindiging van pleegzorgplaatsingen.

Samen Sterk

Half 2017 is Juvent gestart met het project Pleegzorg: Samen Sterk. In het kader van dit project worden allerlei projecten geïnitieerd ter ondersteuning van pleegouders. Alle activiteiten vind je terug in onze agenda. Zelf iets organiseren of graag meer weten rondom een bepaald thema? Neem contact op met Samen Sterk door te mailen of neem telefonisch contact op:

  • Walcheren: Marian Borg, 06 – 22 66 98 30
  • Oosterschelde: Tineke de Carpentier, 06 – 22 65 78 00
  • Zeeuws-Vlaanderen: Adrienne de Munck, 06 – 22 60 65 44

Pleegoudersupport Zeeland

Heb je al kennis gemaakt met Pleegoudersupport Zeeland? Deze organisatie staat los van Juvent en houdt zich bezig met het bieden van ondersteuning aan pleegouders onder het motto: voor pleegouders door pleegouders. Bijvoorbeeld in de vorm van koffieochtenden, trainingen, lezingen of seminars.

Ga naar…