Wat voor gezin zoeken we?

Bart is het gewend om in een pleeggezin met twee oudere pleegzussen en huisdieren te wonen. Het is voor Bart vooral belangrijk dat zijn opvoeder(s) voorspelbaarheid, structuur, nabijheid en sturing bieden. Bart vindt het moeilijk om zijn emoties te reguleren en heeft hier hulp bij nodig. Er zijn sterke vermoedens van hechtingsproblemen en traumaproblematiek bij Bart. Daarom zijn we op zoek naar pleegouders die hier bekend mee zijn of bereid zijn om te investeren in de kennis hierover.

Ben of ken je het steungezin voor Bart?

Spreekt het profiel van Bart jou aan? Of ken je mensen waarvan je denkt dat zij hem een passende plek kunnen bieden? Neem voor meer informatie telefonisch contact op met team Werving, Voorbereiding & Matching via 0118 – 632 855 (op werkdagen tussen 12.00 uur en 17.00 uur) of per e-mail: wvmpleegzorg@juvent.nl.

Het profiel van Bart is echt, zijn naam niet. De belangrijke volwassenen rondom Bart hebben toestemming gegeven om deze oproep te plaatsen.