Begeleiding van Juvent

Afhankelijk van je leeftijd en vaardigheden biedt Juvent meer of minder intensieve begeleiding in een huis met leeftijdgenoten. Als je al wat zelfstandiger bent, kun je bij ons in een eigen kamer of woonruimte wonen en krijg je begeleiding van een hulpverlener van Juvent.

Vertrektraining

Sommige jongeren kunnen of willen niet meer in een thuissituatie of woonvorm van Juvent wonen. Ze hebben moeite met de regels, voelen zich er gewoonweg niet meer thuis of zijn toe aan de volgende stap: een eigen woonplek. Maar waar? Voor deze vraag en alle andere vragen die op een jongere (vanaf 16 jaar) afkomen tijdens de zoektocht naar een eigen plek, biedt Juvent de Vertrektraining aan.

Jongerenhuizen

Jongeren die toe zijn aan zelfstandig wonen, maar ook behoefte hebben aan begeleiding, kunnen terecht bij het Jongerenhuis Goes, Jongerenhuis Vlissingen, Jongerenhuis Middelburg en Jongerenhuis Hulst.

Kamertraining

In het Kamertrainingscentrum van Juvent kunnen jongeren vanaf 18 jaar met o.a. een licht verstandelijke beperking oefenen in het zelfstandig wonen en leven. Elke jongere heeft hier een eigen kamer met een keukentje en krijgt individuele begeleiding. Door deze trainingsvorm kunnen ze in de toekomst een zelfstandig(er) leven leiden.

Begeleid Zelfstandig Wonen

Voor sommigen is op zichzelf wonen een (te) grote stap. Juvent biedt begeleiding aan jongeren vanaf 17 jaar die deze stap willen nemen. Samen kijken we naar zaken als het zoeken van een geschikte woonruimte, financiën, werk en het netwerk van de jongere. Op deze manier kan de jongere uiteindelijk met meer vertrouwen en ervaring zelfstandig gaan wonen.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!