Inkomen

Als je 18 jaar bent, ben je volwassen en moet je voor eigen inkomsten zorgen. Als meerderjarige ben je verplicht om een bankrekening te openen. Je beheert je eigen vermogen en bent zelf verantwoordelijk voor jouw handelen en dus ook voor eventuele schulden.

Kostgeld en onderhoudsplicht

Met het salaris dat je verdient, kun je kostgeld betalen indien je bij je (pleeg)ouders blijft wonen. Het NIBUD heeft hier richtlijnen voor. Als je zelf geen inkomen hebt, zijn de kosten van jouw levensonderhoud en studie voor rekening van je ouders. Deze onderhoudsplicht loopt door tot je 21ste verjaardag. Als jongere van 18 tot 27 jaar kun je ook een beroep doen op een bijstandsuitkering via het UWV.

Studiefinanciering

Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder en volg je een opleiding in het voltijdse vmbo, havo, vwo of een voltijdse beroeps opleidende leerweg? Dan moet je lesgeld betalen. Afhankelijk van de studie kun je hiervoor studiefinanciering of een tegemoetkoming voor je studiekosten aanvragen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Verzekering

Als je 18 jaar wordt of eerder al op jezelf gaat wonen, dan is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) af te sluiten. Dat is een verzekering voor als je schade veroorzaakt aan spullen van jezelf of van een ander. Woon je in een eigen kamer of flat? Dan is ook een inboedelverzekering verstandig. Dan zijn je spullen goed verzekerd als er bijvoorbeeld wordt ingebroken of als er brand uitbreekt. Een ziektekostenverzekering is verplicht voor iedereen: je moet in elk geval een basisverzekering afsluiten waarmee de belangrijkste ziektekosten worden vergoed. Soms kan het verstandig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten als je bepaalde gezondheidsproblemen hebt.

Zorg

Vanaf je achttiende heb je geen toestemming nodig voor het uitvoeren van een medische behandeling. Het is aan te raden om jezelf in te schrijven bij een huisarts en tandarts in de buurt. Ben je zelfstandig verzekerd? Dan heb je, afhankelijk van je inkomen, recht op zorgtoeslag.

Op jezelf wonen

Zelfstandig word je niet zomaar. Je kunt hier nog wat extra hulp bij krijgen met de Vertrektraining van Juvent. Ga je meteen op jezelf wonen? Juvent biedt Begeleid Zelfstandig Wonen en heeft verschillende woonruimtes waar je met onze hulp je eerste stappen naar zelfstandigheid kunt zetten.

Wlz, Wmo en Jeugdwet

De begeleiding die we bieden aan volwassenen van 18 jaar en ouder valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en in uitzonderlijke gevallen de Jeugdwet. Indien de zorg van Juvent onder de Wlz of de Wmo valt, kan een eigen bijdrage gevraagd worden.

Tip!

Financiële regelingen zijn vaak ingewikkeld. Het aanvragen van toeslagen of regelingen kosten tijd. Er komt een heleboel op je af. Daarom is het belangrijk om samen met je ouders of verzorgers en begeleider hierover tijdig om tafel te gaan zitten.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!