Onderwijs op maat

Juvent zet intensieve hulp thuis in en werkt samen met jou als ouder en de omgeving aan een oplossing. Soms is dit niet genoeg en is er meer hulp nodig. Voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in de klas is er intensievere begeleiding nodig. Juvent biedt dan speciale onderwijs-zorgarrangementen. Samen met Ozeo bieden we onderwijs op maat voor jongeren die om welke reden dan ook niet naar het reguliere onderwijs kunnen.

Asteria

Het Asteria is een samenwerkingsverband tussen Juvent en Ozeo. Dit onderwijs is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar die het lastig vinden om het alleen te redden. Het verstandelijk niveau van deze jongeren is beneden het gemiddelde. Vaak is het gedrag dermate ernstig dat zij de reguliere schoolklas ontregelen en een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en anderen.

Ga naar…

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!