Voor wie?

Psychomotore therapie wordt ingezet bij kinderen van 0 tot 12 jaar (verstandelijke leeftijd).

Doel

Het doel van psychomotore therapie is dat de gedragsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen en/of belemmeringen verminderd of zelfs volledig opgeheven zijn. Samen met speltherapie wordt psychomotore therapie vaak ingezet in combinatie met andere ondersteuning op locatie, zoals dagbehandeling of verblijf in een behandelgroep.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!