Het Jongerenteam van Juvent biedt hulp op alle leefgebieden voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar, van lichte tot complexe problematiek. Kenmerkend aan ons is dat wij een werkmethode hanteren waarbij actief ingezet wordt op het leggen van contact met de jongere. We onderzoeken vragen en motiveren of verwijzen onze jongere naar vormen van hulpverlening of anderszins. Dit wordt outreachend werken genoemd. Kortom, we werken vraaggericht en sluiten aan bij de jongeren en hun netwerk in de breedste zin van het woord.

Hulpaanbod van het Jongerenteam

Het Jongerenteam heeft diverse woonlocaties waar jongeren kunnen oefenen met zelfstandig wonen, zoals Jongerenhuis Goes, Jongerenhuis Middelburg en Jongerenhuis Hulst. We bieden ook ondersteuning aan huis in de vorm van Vertrektraining, Begeleid Zelfstandig Wonen, Intensieve Zelfstandigheidstraining (alleen in de Oosterschelderegio) en specialistische ambulante begeleiding.

Aanmeldprocedure

Om in aanmerking te komen voor het hulpaanbod van het Jongerenteam, is er een verwijzing nodig. Om een jongere daadwerkelijk aan te melden doorloop je de volgende stappen:

1. Melden bij gemeentelijke toegang of verwijzing via Huisarts.

Hulp vanuit de jeugdzorg kan aangevraagd worden bij de thuisgemeente van de jongere. Dit kan via de gemeentelijke zorgtoegang of via een verwijzing van een huisarts. De gemeente gaat namelijk de benodigde zorg betalen, indien zij dit noodzakelijk vinden.

2. Kiezen van Zorgaanbieder

Een jongere kan zelf een zorgaanbieder kiezen. Wel moet deze aanbieder een contract hebben met de betreffende gemeente. Niet iedereen mag zomaar zorg verlenen.

3. Contact Clientservice Juvent en/of regiomedewerker.

Als de gemeente een beschikking afgeeft en deze bij Juvent binnen komt, informeert onze cliëntservice het Jongerenteam en zij nemen dan contact op met de betreffende jongere.

Vanuit het Jongerenteam is er een centraal aanmeldteam. Zij coördineren de binnengekomen beschikkingen. Is er hulp nodig bij het aanmelden? Ook dan kunnen we een ondersteunende rol spelen. Bijvoorbeeld bij het verhelderen van de vraag of helpen bij de aanvraag van een beschikking.

Centraal aanmeldteam

Regio Oosterschelde 06 – 57613274
Regio Walcheren 06 – 53573274
Regio Zeeuws-Vlaanderen 06 – 83661851

Nog vragen? Bel ons gerust op het nummer van de betreffende regio. Laat ons met je meedenken!