Pleegouders

Juvent gelooft in de kracht van het gezin en probeert zoveel mogelijk het kind thuis te laten opgroeien. Maar soms kan een kind om verschillende redenen voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Juvent kan kinderen (normaal begaafd en met een licht verstandelijke beperking) en hun ouders helpen dankzij de Zeeuwse pleegouders waar een kind op een geborgen plek kan rekenen. Soms is dat voor korte tijd, soms alleen voor de weekenden en soms tot kinderen 18 jaar zijn.