Het Pleegouderschap

Als klein meisje bedacht Karin al voor een groot gezin te willen zorgen: kinderen die dat nodig hebben een veilig plekje bieden. Een paar jaar geleden doken die gedachten ineens weer op, toen ze van een vriendin vernam dat twee kinderen op zoek waren naar een pleeggezin. De moeder moest verhuizen en had daarin begeleiding nodig. Uiteindelijk werd een plek gevonden waar zij samen met haar twee jongens kon wonen. Dat bleek in dit geval een goede oplossing, dus de vraag naar een pleeggezin verviel.

Maar het zaadje was geplant, aldus Karin: “het hield me bezig dat er meerdere kinderen met een soortgelijke hulpvraag zijn. Ook in mijn werk zag ik gezinssituaties waarbij uiteindelijk pleegzorg nodig was. Mijn man Dennis en ik zijn toen de STAP-cursus (vergelijkbaar met de KIM!-training, red.) gaan doen. We hebben hier enorm veel van geleerd en zijn er sterker door geworden. Een aantal jaar later én een verhuizing naar het Zeeuwse Schouwen-Duiveland verder waren we klaar voor pleegkinderen.

Het idee dat er meerdere kinderen met een hulpvraag zaten, hield me bezig. 

Succesvolle plaatsingen

Karin: “Toen we onze cursus in 2014 afrondden, hadden we nog een klein appartement in Tilburg. Sinds we in Zeeland ruim wonen, hebben we twee weekendplaatsingen gehad, beide na enkele maanden succesvol afgerond. Op dit moment hebben we een weekendplaatsing van een meid van 14, die om de week bij ons logeert. Daarnaast woont sinds 5 maanden een jongen van 9 bij ons. We hebben fijn contact met de ouders en veel steun aan onze pleegzorgwerker. Ze is betrokken en denkt met ons mee, heel fijn!

Pleegzorgverhalen

We doen graag spelletjes met de kinderen. Bord-, dobbel- en kaartspellen: we hebben een enorm collectie. Spellen zijn leerzaam, verbindend en natuurlijk supergezellig! Daarnaast ben ik graag buiten, bezig in de (moes)tuin of met de huisdieren. Ik schrijf ook over mijn ervaringen als pleegmoeder en deel deze verhalen op Facebook en Instagram onder #pleegzorgverhalen. Af en toe komt er een vraag voorbij of een onderwerp dat ik wil delen, omdat ik vind dat er nog steeds veel onwetendheid is over pleegzorg in het algemeen.

Bij ons wordt er elke dag wel een bord-, dobbel-, of kaartspel gespeeld. Dat is leerzaam, verbindend en supergezellig!

Karin in de pleegouderraad
Die eerder benoemde onwetendheid over pleegzorg was ook een belangrijke beweegreden om zich aan te melden voor de POR. Karin: “De oproep voor nieuwe POR-leden in Pleegzorg Magazine sprak me direct aan. Het blijft namelijk ontzettend jammer dat het soms zo moeilijk is om een ‘goede match’ te vinden voor een pleegkind.”

Karin: ”Er mag wat mij betreft ook gewerkt worden aan het imago dat pleegzorg heeft, bij veel mensen veroorzaakt door het gebrek aan kennis. Als er op een positieve, maar realistische wijze aandacht wordt besteed aan dit onderwerp, vergroot dat de betrokkenheid en komen er wellicht pleeggezinnen bij.” Karin hoopt daaraan te kunnen bijdragen: “Ik ben goed in organiseren en ik wil op een laagdrempelige manier mensen met elkaar verbinden. Daarbij is het fijn om meer te weten over de mogelijkheden van pleegzorg binnen Juvent. Bovendien vind ik het interessant om me te verdiepen in beleid en dit te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de pleegouder.”

 

Toekomst
Er komt een heleboel nieuwe informatie op Karin af, maar dat vindt ze reuze interessant. Karin: “Het lijkt me heel leuk om mijn netwerk uit te breiden en ervaringen te delen met andere pleegouders. Daarnaast is het een mooie taak om in de rol van POR-lid mensen te informeren en misschien zelfs te inspireren als ze twijfelen om pleegouder te worden.”

Informeren en inspireren: een mooie taak in mijn rol als POR-lid.