Voor wie?

Kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen door verschillende omstandigheden. Het kan zijn door kindproblematiek, zoals ontwikkelings-, gedrags- of opvoedingsproblemen, maar ook door de omstandigheden in het gezin. Het gaat specifiek over kinderen waarvan de veiligheid of ontwikkeling in het geding is door een acute crisis in de thuissituatie. Hierdoor is het voor het kind niet verantwoord om thuis te blijven.

Het doel

Het pleeggezin verzorgt en begeleidt de kinderen bij eerste weken van opvang. Tijdens deze crisisopvang in een pleeggezin wordt ambulante crisishulp ingezet. Het kind of de jongere blijft zo kort mogelijk in een pleeggezin en gaat zo snel mogelijk gefaseerd terug naar huis.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!