Nieuwe vaardigheden aanleren

Bij Juvent helpen we je graag met het aanleren van nieuwe vaardigheden, zodat je bijvoorbeeld op jezelf kunt gaan wonen. Ook bieden we therapie of trainingen aan waarbij je leert hoe je met je emoties kunt omgaan.

Uit huis

Soms is het beter om even tijdelijk thuis weg te zijn. Je woont dan voor kortere of langere tijd bij ons in een behandelgroep of bij een pleeggezin. Samen zoeken we naar een oplossing. We kijken altijd naar de hulp die het beste bij jou past.

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!