Samen werken aan perspectief

Wij kunnen je helpen om inzicht te krijgen in de problematiek van je kind. Samen zoeken we naar een passende oplossing of behandeling. Dit kan door bijvoorbeeld behandeling overdag, speltherapie, ouderschapstraining of Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT). Onze jeugdzorgprofessionals hebben jarenlange ervaring met de begeleiding en behandeling bij diverse gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren. We kijken graag samen naar de stappen die gezet kunnen worden.

Ga naar…

Wat je misschien nog wilt weten

Hoe kan ik hulp krijgen?

Voor (bijna) alle hulp bij Juvent is eerst een zorgopdracht nodig van de toegang in jouw gemeente (Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Loket, Porthos, Toegang) of een verwijzing van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Neem dus eerst contact op met jouw gemeente of dokter. Zij kijken dan samen met jou of Juvent de meest passende hulpverlener is. Wil je iets specifieks weten over hoe wij jou daarna kunnen helpen? Neem dan contact op met onze cliëntservice!