18+ en dan?

Vanaf dat je 18 jaar bent verandert er veel. Zo houdt de hulpverlening die valt onder de Jeugdwet (in veel gevallen) op en stopt de pleegvergoeding. Net als iedere andere achttienjarige, moet je met een hoop dingen rekening houden. Je bent dan voor de wet meerderjarig en volledig handelingsbekwaam. We hebben voor je op een rijtje gezet waar je allemaal aan moet denken, waar je de juiste informatie vindt en hoe we jou eventueel kunnen helpen. 

 

Inkomen

Je bent met 18 jaar volwassen en moet in je eigen inkomsten voorzien door middel van arbeid, studie of een uitkering. Je kunt natuurlijk gaan werken en zo een salaris ontvangen. Hiervan kan je kostgeld betalen indien je bij je (pleeg)ouders blijft wonen. Het NIBUD heeft hier richtlijnen voor. Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en een opleiding volgt in het voltijdse vmbo, havo of vwo of een voltijdse beroeps opleidende leerweg moet je lesgeld betalen. Hiervoor kan je afhankelijk van de studie, studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten aanvragen via het DUO. Als meerderjarige jongere beheer je jouw eigen vermogen en ben je zelf verantwoordelijk voor jouw handelen dus ook voor jouw schulden. De kosten van jouw levensonderhoud en studie komen voor rekening van je ouders als je zelf geen eigen inkomsten hebt. Deze onderhoudsplicht loopt door tot je 21ste verjaardag. Als jongere van 18 tot 27 jaar kun je ook een beroep doen op een bijstandsuitkering via het UWV. Tot slot ben je als achttienjarige verplicht om een bankrekening te openen. Meer info over inkomen? Kijk op:

 

www.rijksoverheid.nl

www.duo.nl

www.svb.nl

www.uwv.nl

 

Verzekering

Als je 18 jaar wordt of eerder al op jezelf gaat wonen, dan is het verstandig om een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) af te sluiten. Dat is een verzekering voor als je schade veroorzaakt aan spullen van jezelf of een ander. Woon je in een eigen kamer of flat, dan is ook een inboedelverzekering verstandig. Dan zijn je spullen goed verzekerd als er bijvoorbeeld wordt ingebroken of er brand uitbreekt. Een ziektekostenverzekering is verplicht voor iedereen: je moet in elk geval een basisverzekering afsluiten waarmee de belangrijkste ziektekosten worden vergoed. Soms kan het verstandig zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten als je bepaalde gezondheidsproblemen hebt.

 

 

Op jezelf wonen

Zelfstandig word je niet zomaar. Je kunt hier nog wat extra hulp bij krijgen met de Vertrektraining van Juvent. Meteen op jezelf? Juvent biedt Begeleid Zelfstandig Wonen. Maar we hebben ook woonruimte (Jongerenhuis de Bevelanden, Foyer de Jeunesse en het kamertrainingscentrum) waar jij, met hulp van Juvent, je eerste stappen op de weg naar zelfstandigheid kunt zetten. De begeleiding die Juvent biedt aan 18 plussers valt onder de WLZ, WMO en in uitzonderlijke gevallen onder de Jeugdwet.

 

Meer info over op jezelf wonen? Kijk op:

Vertrektraining

Begeleid Zelfstandig Wonen 

Foyer de Jeunesse / Jongerenhuis de Bevelanden 

Kamertrainingscentrum

www.nibud.nl

www.toeslagen.nl

www.ciz.nl

 

Eigen bijdrage

Soms valt de zorg van Juvent niet onder de Jeugdwet maar onder de Wlz of de Wmo. Dan kan er een eigen bijdrage gevraagd worden, kijk voor meer informatie op:

 

Wmo

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/eigen-bijdrage-wmo-2015

 

Wlz

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/vraag-en-antwoord/eigen-bijdrage-wlz

 

Zorg

Je hebt recht op zorgtoeslag zodra je zelfstandig verzekerd bent. Voor de aanvraag van deze toeslag is je eigen toetsingsinkomen van belang. De belasting betaalt de zorgtoeslag uit. Je bent vanaf je achttiende volledig handelingsbekwaam en hebt geen toestemming nodig voor uitvoering van een medische behandeling. Verder is
het aan te raden om je in te laten schrijven bij een huisarts en tandarts.

 

Meer info over zorgtoeslag? Kijk op: www.toeslagen.nl

 

Financiële regelingen zijn vaak ingewikkeld en aanvraagprocedures kosten tijd. Er komt een heleboel op je af. Daarom is het belangrijk om samen met je pleegouders en pleegzorgbegeleider hierover om tafel te gaan zitten.

 

Meer info over wanneer een pleegkind 18 jaar wordt? Kijk op Pleegzorg.nl https://www.pleegzorg.nl/voor-pleegouders/wanneer-een-pleegkind-18-jaar-wordt/