Je rechten

Het lijkt misschien soms dat je niets te zeggen hebt, maar niets is minder waar. Net zoals alle kinderen hebben pleegkinderen rechten.

 

Recht op informatie

Pleegkinderen hebben het recht om te horen wat voor besluiten volwassenen over hen nemen. Ook hebben ze recht op informatie over hun ouders en familie.

 

Recht op privacy

Pleegouders en hulpverleners mogen niet zomaar alles over een pleegkind aan iedereen vertellen. Ze mogen wel zonder toestemming van het kind informatie doorgeven aan andere hulpverleners.

 

Recht op contact met familie

Al woont een pleegkind niet thuis, het heeft wel recht op contact met ouders, broers en zussen, opa's en oma's. Pleegkinderen die vroeger lange tijd bij (andere) pleegouders hebben gewoond, hebben ook het recht op contact met hen.

 

Recht op dossierinzage

Een pleegkind van 12 jaar of ouder heeft het recht rapporten te lezen die over hem zijn geschreven.

 

Recht om je eigen mening te geven

Pleegkinderen mogen zeggen wat ze van de hulpverlening vinden en wat er volgens hen zou moeten gebeuren.

 

Recht om een klacht in te dienen

Pleegkinderen kunnen een klacht indienen als ze vinden dat hulpverleners of pleegouders hen niet goed behandelen. Er wordt wel verwacht dat er eerst geprobeerd is om het probleem uit te praten met degene waar de klacht over gaat.