Nieuws

24-01-2017Intentieverklaring samenwerking IKC+ Walcheren

Begin januari werd er door Juvent, Respont, KOW, Kentalis en De Korre een intentieverklaring getekend voor de oprichting van een Integraal Kindcentrum+ (afgekort ICK+) in Walcheren.

 

Samenwerking

Een IKC+ biedt optimale ontwikkelingskansen dankzij maatwerk in onderwijs(aanbod), zorg en opvang door samenwerking en bundeling van expertise, menskracht en middelen voor die (Walcherse) leerlingen en hun ouders/verzorgers die aangewezen zijn op speciale ondersteuning en begeleiding die het reguliere onderwijs te boven gaat. Andrea Klap, manager Juvent vertelt: ,,Juvent is al natuurlijk al aanwezig met BSO+ en Dagbehandeling voor kinderen van 2 tot 6 jaar, maar we kunnen op deze manier nog beter én effectiever gaan samenwerken! Dat we met alle betrokken partijen zo’n overeenkomst kunnen tekenen is daarom erg positief.”

Eén gebouw
Drie scholen voor speciaal onderwijs (Keurhove, Klimop en Springtij), Kentalis (organisatie voor spraak- en taalstoornissen), Kinderopvang Walcheren (KOW) en Juvent gaan met elkaar in één gebouw zitten en kunnen daardoor nog meer gebruik maken van elkaar kennis en expertise.

(Foto: Bestuurder Juvent, Ruud Stevens ondertekent de intentieverklaring)

< Terug naar overzicht