Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is een belangrijk inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Juvent, en bestaat uit medewerkers die namens het personeel overleg voeren met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Bij bepaalde typen van beleid, voornamelijk wanneer deze direct de werknemers en hun rechten betreffen, heeft de OR het recht een rol te spelen in de besluitvorming.

 

Voor meer informatie: Francien van Ouwerkerk (ambtelijk secretaris) of Ada Simons (voorzitter) via telefoonnummer (0118) 632 395 of via mail Ondernemingsraad